Home

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο των δύο μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

Διδασκαλία των 2 μαθημάτων: Παροχή 2 μαθημάτων επιλογής σε 10 τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Και τα 2 μαθήματα έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν την απόκτηση βασικών γνώσεων σε ένα πρώτο επίπεδο εξοικείωσης, την εμβάθυνση σε ειδικούς τομείς της επιχειρηματικότητας για όσους θα το επιθυμούν και την σύνδεση και την πρακτική εξοικείωση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο κάθε Τμήματος.

Παραγωγή Εκπαιδευτικού υλικού: Για την ανάπτυξη του υλικού των μαθημάτων θα υπάρξει άμεση συνεργασία με παράλληλες δομές όπως το κέντρο ανάπτυξης επιχειρηματικότητας «Αγαπήνωρ» και το Επιμελητήριο Αρκαδίας το οποίο έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην επιχειρηματικότητα μέσω του «Προγράμματος Καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» RIPE, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Καινοτομικές Ενέργειες».

Δημιουργία πρότυπων Επιχειρηματικών Σχεδίων βάσει των καλών πρακτικών που υπάρχουν στη Διεθνή βιβλιογραφία: Θα μελετηθεί η διεθνής βιβλιογραφία και θα αναζητηθούν οι καλές πρακτικές που υπάρχουν στα Επιχειρηματικά σχέδια και βάσει αυτών θα δημιουργηθούν πρότυπα Επιχειρηματικά Σχέδια που αφορούν τους τομείς: (α) της κοινωνικής οικονομίας, (β) του αθλητισμού, (γ) της τεχνολογίας, (δ) της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, (ε) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, (στ) της πράσινης επιχειρηματικότητας..

Οργάνωση προγράμματος σεμιναρίων: Στο πλαίσιο των μαθημάτων θα πραγματοποιείται περιορισμένος αριθμός διαλέξεων από επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών και στελέχη φορέων με αντικείμενο την επιχειρηματικότητα και την υποστήριξή της (Τεχνολογικό Πάρκο, Επιμελητήρια κλπ). Σκοπός των διαλέξεων της δράσης αυτής είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αλληλεπιδράσουν σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο συζήτησης.

Συγκρότηση προγράμματος επισκέψεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς: Σκοπός των επισκέψεων είναι η εκ του σύνεγγυς μελέτη της λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών σε πραγματικές συνθήκες. Το πρόγραμμα επισκέψεων θα εστιάζει στην αλληλεπίδραση των φοιτητών με στελέχη των επιχειρήσεων και των οργανισμών και με τους επικεφαλής, ώστε να αποκτήσουν μια όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα της λειτουργίας τους. Το πρόγραμμα επισκέψεων των μαθημάτων θα εκπονείται σε συνεργασία με τους Τμηματικούς υπεύθυνους.

Συμβουλευτική (mentoring): Στο πλαίσιο των μαθημάτων οι φοιτητές θα καλούνται να συγκροτήσουν ομάδες ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματικά σχέδια για υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις και νέα προϊόντα ή νέες υπηρεσίες. Στη διάρκεια του έργου θα υποστηρίζονται από επιχειρηματίες ή/και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Αυτοί θα επιλεγούν σε συνεργασία με το Γραφείο Διαμεσολάβησης, τους Συνδέσμους Βιομηχανιών και τα Εμπορικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας.

Ανάπτυξη μελετών περιπτώσεων (case -studies): Οι περιπτώσεις αυτές θα αναφέρονται σε ελληνικές επιχειρήσεις και θα αναπτυχθούν και για τα δύο μαθήματα. Αυτό θα εξασφαλίζει συνέχεια στην εκπαίδευση των φοιτητών και θα τονίζει την πολύπλευρη διάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Θα επιδιωχθεί, όπου αυτό είναι δυνατό, οι μελέτες περιπτώσεων να αφορούν περισσότερα από ένα Τμήματα (π.χ. ψηφιακό μουσείο για παιδαγωγούς, ιστορικούς και μηχανικούς δικτύων). Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η οριζόντια επικοινωνία μεταξύ φοιτητών διαφορετικών αντικειμένων και θα τονισθεί η διεπιστημονική διάσταση της επιχειρηματικής πρακτικής.